Zvindeya muRuambanyeredzi

Kubva Wikipedia
Ruambanyeredzi Zvichadenga neZvindeya.
Makwangwani ezvichadenga zvemu Ruambanyeredzi, asi Zuva (sol), Mwedzi (luna) hazvisi zvindeya. Uye, Rinopasi (terra) hirizimo muRuambanyeredzi

Muchidzidzo che Ruambanyeredzi (Nge. astrology) zvindeya ne mitumbi ye muchadenga zvinosanganiswa kuvumba mwiri we zanodzamu reruzivo rwe ruambanyeredzi kuitira kudzidza nezve vupenyu hwe vanhu. Zviro zvemuchadenga zvinosanganiswa kunze kwe zvindeya, zvinosanganisa mwedzi, zuva, ne zvindeya zvidoko senge seresi, ẋaironi (kureva chiron), erisi [1] , pamusoro pezvo Rinopasi harisanganiswi muruambanyeredzi nekuti vanhu vanogara paRinopasi, asi chinangwa cheruambanyeredzi kuwongorora mapesvedzero emitumbi ye muchadenga pavanhu.[2] Rinosanganiswa zvisingavoneki, nekuti, senzvimbo yekuzvarwa ndiro divi-reruono rekuti zvindeya zvakagadzikwa sei muchadenga nekuenda kwe nguva uye nekupoterera zuva.

Muruambanyeredzi, machati anoshandiswa kurondedza horokodzwa muraya rinonzwisisika. Chati remunhu rine zvikamu zviviri, chikamu chekutanga ndechezvindeya ne mitumbi yemuchadenga, rechipiri nderedzimba idzo dzinotodza zviratidzo zveruambanyeredzi. Zvindeya ne mitumbi zvakarongwa zvichitanga ne zuva, mwedzi, nyamatsatse, hweva, murongazuva, vhenekeratsvimborume, chirema, chivusamatenga (yuranasi), bwimamushana/mubwimi (neputoni), njondi (puruto). Pane dzimba guminembiri muruambanyeredzi dzinoenderana nezviratidzo zviguminembiri.

Mabviro eruzivo[chinjirudza | chinjirudza mabviro]

  1. Chester-Lambert, A., (2016), Astrology Yakaẋandiswa pokutanga ne The Astrological Journal, (2009) /The Astrological Association of Great Britain. Yakatorwa 27-Chikumi-2023.
  2. Horoscopeuk, (2014), What on earth?! why doesn’t the earth feature in astrology? Yakaringwa 27-Chikumi-2023.