Muti

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Adansonia digitata Baobab-2.jpg

Muti idzinde rinokura richiita matavi, maruva nemuchero. Michero ingava inodyiwa kana isingadyiwe. Mukati memuchero ndimo munowanikwa mbeu. Miti inokura ichiita mapazi anobata pahunde yemuti.

Bumbuti kana dumbuti zvinoreva kukura kwemuti pagutsa rakambotemwa. Vamwe vanoda kusvvura makavi pamabumbuti emupfuti.

Chibari (Parent tree).

Chigutsa, chitsa kana tsika (stump).

Chitsotsa zvinotaura kukura kwemiti kana mamwe madzinde akawandisa panzvimbo imwe - dense growth of plants.

Bazi, bazu, davi, nhavani kana daza (branch of a tree).

Hunde (stem or trunk of a tree; a large tree) kureva mutezo wemuti wakabatana nemidzi iow wakamira muvhu kumusoro wakatakura mapazi.

Gomarara kana chikwama (parasitic plant) zvichireva dzinde rinokura pamapazi erimwewo dzinde; gomarara rinenge rakasiyana nedzinde rakamera muvhu.

Runye (grain or other vegetation coming up very closely together).

Bumburudzi (cluster of fruits, clump of trees, group of people) kana kuti chichese.

Birira kana mabirira (Sap on a tree).

Pfumvudza (a bud of leaves) zvichireva mashisha achangonyuka - uku kunonzi kupfumvura (to bud - of leaves).

Munzwa kana muhwa (thorn) mutezo wedzinde une munzi unobaya. Madzinde ane minzwa anosanganisira: feso, mubayamhondoro.

Muduumudzi, muduumudza (Dust caused by wood-borers) kana kuti mupfumbwe zvinoreva chiupfu chinokonzerwa kana miti yaboorwa.

Kurerutsa Mutauro[chinja | edit source]

Baobab and elephant, Tanzania.jpg

Muti uyo wakaita dengezeze: that tree's branches have a wide spread.

Muriwo wandakadyara pasi pemuwunga wakavhungwa nemumvuri.

  • Kuvhunga (to choke with growth, to overgrow).
  • Demo rakapakama mumuti. The axe is caught (held up by branch) in the tree.
  • Kungorama kana kupakama zvinoreva kupaikira. Demo rakangorama mumuti