Gutsaruzhinji

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Gutsaruzhinji (democracy) izwi rinoreva mutowo wematongero unotevedza zvido zveruzhinji rwevanhu: izvi zvichiitwa kubudikidza nekuvhotera vamiriri muchivande uye kusarudza nzira dzinodiwa neruzhinji rwevanhu panhau dzinenge dzaiswa mudariro. Izwi rokuti democracy rakabva kuGreek - iro rakaumbwa nezvikamu zviviri zvinoti: demos kureva ruzhinji rwevanhu, uye kratia kureva rule or strength.

Mamwe Mazwi[chinja | edit source]

Mazwi ari paso aya anyorwa pano nechinangwa chekuumba mutauri weShona kuti utaure zvinodudzwa kuEnglish. Kana kuchinge kwazowanikwa mazwi ari nani, mazwi ari pano achatsiviwa nematsva.

  • Chapangagumbi kana bangagumbi (democracy) izwi iri riri kushandiswa pachinyorwa chino kureva mutowo wematongero unotevedza zvinodiwa neruzhinji rwevanhu vanogara pamana akarehwa. Mukumbi kana gumbi zvinoreva ruzhinji rwevanhu kana vanhu vazhinji-zhinji.
  • Chapangamwari kana bangamwari (theocracy) izwi iri riri kushandiswa pachinyorwa chino kureva mutowo wematongero unotevedza zvinoonekwa sezvinodiwa naMwari.
  • Chapanganyanzvi (technocracy) izwi iri riri kushandiswa pachinyorwa chino kureva mutowo wematongero unotevedza zvinodiwa nenyanzvi dziri panzvimbo.
  • Chapangamakombwe kana bangamakombwe (aristocracy) izwi iri riri kushandiswa pachinyorwa chino kureva mutowo wematongero unotevedza zvinodiwa nemakombwe ari panzvimbo.
  • Makombwe (rich and influential people).
  • Chapangavabinyi kana bangavabinyi (kleptocracy) izwi iri riri kushandiswa pachinyorwa chino kureva mutowo wematongero unotevedza zvinodiwa nevabinyi kana mbavha dziri panzvimbo yehutongi.
  • Chapangamhomho kana bangamhomho (mobocracy) izwi iri riri kushandiswa pachinyorwa chino kureva mutowo wematongero unotevedza zvinodiwa nemhomho iri panzvimbo.