Zvinyorwa zve Zvechivanhu kuzhe kwe Wikipidhiya

Kubva Wikipedia
<<<< Peji Rekutanga >>>>
Wikipedia logo puzzle globe spins horizontally and vertically, revealing the contents of all of its puzzle pieces, without background.gif

Peji rino ndere zvinyorwa zve Zvechivanhu (kana Chishona) zvekunze kwe Wikipidhiya. Zvifundo zvinowanikwa pano zvinosanganisa pokufunda Chishona, nhoroondo ye tsika dzedu Vashona uye Zvimwe zvinhu zveZimbabwe wo futi.

Wikipedia logo puzzle globe spins horizontally and vertically, revealing the contents of all of its puzzle pieces, without background.gif

 
Wikibar-alpha-8bit.png

Wikibar-alpha-8bit.png
Zvinyorwa


Wikibar-alpha-8bit.png
Language icon.png
Zvemutauro
Peji rinezvinyorwa ne tsanguro ye zve mutauro we Chikalanga. Mienzaniso, ne malinki ezvokuverenga pa peji racho.
Quote-right-cs.svg
"Zanhi re Tsumo
Tsumo dze Chikalanga mu Chikalanga, kuitira avo vanoda kufunda Chikalanga ne kuchiwerenga.
Gutenberg Bible, New York Public Library, USA. Pic 01.jpg
Bhaibheri re "YouVersion"
Bhaibheri re Chikalanga, zvose Testamende Itsva ne Yekare. Pane audhiyo ne yokuwerenga.
Dicoo bienvenue.png
Duramazwi
Duramazwi re Chikalanga, rine ruzhinji rwe mashoko anowanikwa mumutauro we Chikalanga.
Yuuchubhu: "Nhoroondo ne Mazita echiKalanga"
Peji re nhoroondo ye Vakalanga, Chikalanga uye tsika dzavo madzimambo avo.
Yuuchubhu: Mutambo wechiKalanga
Chikamu chechinyorwa
Muenzaniso we chinyorwa mumutauro we Chikalanga. Dumidzo re chinyorwa chacho i: Mihodzi Yebun’wa
Mapeji evaimbi kana mamuvhi anowanikwa mumutauro we Chikalanga,
Zviitiko zvamazuvano
Peji renhau dze zvirikuitika muchimanjemanje mumisha eVakalanga uye nezve mutauro wacho.
Wikibar-alpha-8bit.png
Language icon.png
Zvemutauro
Peji rinezvinyorwa ne tsanguro ye zve mutauro we Chivhenda. Mienzaniso, ne malinki ezvokuverenga pa peji racho.
Quote-right-cs.svg
Tsumo dze Chivhenda mu Chivhenda, kuitira avo vanoda kufunda Chivhenda ne kuchiwerenga.
Gutenberg Bible, New York Public Library, USA. Pic 01.jpg
Bhaibheri reChivhenda re "YouVersion"
Bhaibheri re Chivhenda, zvose Testamende Itsva ne Yekare. Pane audhiyo ne yokuwerenga.
Dicoo bienvenue.png
Duramazwi
Duramazwi re Chivhenda, rine ruzhinji rwe mashoko anowanikwa mumutauro we Chivhenda.
Peji re nhoroondo ye Vavhenda, Chivhenda uye tsika dzavo madzimambo avo.
Nyaya pfupi
Muenzaniso we chinyorwa mumutauro we Chivhenda. Dumidzo re chinyorwa chacho i: Maema
Mapeji evaimbi kana mamuvhi anowanikwa mumutauro we Chivhenda.
Zviitiko zvamazuvano
Peji renhau dze zvirikuitika muchimanjemanje mumisha eVavhenda uye nezve mutauro wacho.
Wikibar-alpha-8bit.png
Language icon.png
Zvemutauro
Peji rinezvinyorwa ne tsanguro ye zve mutauro we Chindau. Mienzaniso, ne malinki ezvokuverenga pa peji racho.
Quote-right-cs.svg
Tsumo dze Chindau muChindau, kuitira avo vanoda kufunda Chindau ne kuchiwerenga.
Gutenberg Bible, New York Public Library, USA. Pic 01.jpg
Bhaibheri rechiNdau re"YouVersion"
Bhaibheri re Chindau, zvose Testamende Itsva ne Yekare. Pane audhiyo ne yokuwerenga.
Dicoo bienvenue.png
Duramazwi
Duramazwi re Chindau, rine ruzhinji rwe mashoko anowanikwa mumutauro we Chindau.
Peji re nhoroondo ye Vandau, Chindau uye tsika dzavo madzimambo avo.
Nyaya pfupi
Muenzaniso we chinyorwa mumutauro we Chindau. Dumidzo re chinyorwa chacho i: Maema
Mapeji evaimbi kana mamuvhi anowanikwa mumutauro we Vandau.
Zviitiko zvamazuvano
Peji renhau dze zvirikuitika muchimanjemanje mumisha eVavhenda uye nezve mutauro wacho.