Nhoroondo

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Nhoroondo (History in English) kunyorwa pasi nekutaurwa kwezviitiko zvakakosha zvakaitika mudunhu , nyika kana Pasirose. Nhoroondo yakakosha kurangarira kuti vanhu vazive:

  • Kwavakabva uye kwakabva madzitateguru avo,
  • Zviitiko nevanhu vakakosha vakaumba rudzi rwavo,
  • Zvisungo zvakakosha kuchengetedza zvakasungwa nerudzi rwavo nemamwe marudzi kana dzimwe nyika.

Kunyorwa kwenhoroondo enyika chinhu chakakosha asiwo chinogona kuva nemakaktanwa nokuti avo vanonyora vanokwanisa kuva nedivi ravanorerekera. Kazhinji pane pane mapoka evanhu vanoita rondedzero yenhoroondo inoteererwa yogonyorwa pasi, zvinotaurwa nevamwe zvichisiiwa. Izvi zvisingarevi kuti zvasiyiwa hazvina kukosha kana kuti hazvina basa. Mukunyorwa kwenhoroondo zvinodaro kuti vanhu vanotevera ndivo vanonzwikwa kunyanya:

  • Vakakunda pahondo
  • Vakatungamira kusunungurwa kwerudzi kana nyika.
  • Vari kutonga panguva iyoyo.
  • Vane mari vakapfuma vanokwanisa kudhindisa zvinyorwa mumapepanhau kana mabhuku.
  • Uye mukunyorwa kwenhoroondo dzimwe nyaya dzakakosha dzinosara.
  • Avo vakatungamira hazvirevi kuti vakanatsa pane zvose; imwe nguva zvakaipa zvevatungamiri hazvinyorwa pasi.

Nhoroondo ye Zimbabwe[chinja | edit source]

Zvimwe zvakakosha kurangarira munhoroondo ye Zimbabwe ndezvizvi:

Chimurenga Chokutanga

Chimurenga Chechipiri

Rusununguko

Kutorwa kwevhu

Kudzikira kwehupfumi

Herbert Chitepo

Robert Mugabe

Abel Muzorewa

Ian Smith

Ndabaningi Sithole

Joshua Nkomo