Udorongodzwa hwe ruzha rwe mhuka

Kubva Wikipedia

Peji rino ndere udorongodzwa he ruzha rwe mhuka.

Mfananidzo Mhuka Tsananguro Ruzha
Imbwa Hhu Hhu
Mangoi Miyaawu
Mombe Mhuu
Shumba Kuwomba
mbada
Jongwe Kokorigo
Nyoka tsuri
Hwai bhaa
Mbudzi mee
Twiza
Mbizi
Mvuu
Ingwe
Gudo
Tsoko
Bata
Nguruve
Ngarikuni
Huku
Bhiza
Datya
Zhou