Sango

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Lobéké buffalo.jpg

Sango (forest in English) inzvimbo isna misha yakavakwa ine miti nehuswa. Zvakakosha kuchengeta masango tisingapise nokuti miti irimo inogadzira oxygen yatinofema uye unobata mhepo kuti isasvika kumisha nesimba rakanyanya. Miti inochengetedzawo tupuka tunobatsra mbesa dzedu panguva idzo mbesa dzinenge dzotumbuka; tupuka utwu tunobatsira sikarudzi mumbesa dzinorimwa. Tupuka twakafanana nenyuchi tunobatsira kutakura chikono chembesa kuendesa kuchikadzi mumaruva.

Binga mupata weRwizi une miti yakawanda sezviya zvinoonekwa kumapinga ekuCongo kana ekuBrazil muBinga reAmazon.

Denhere kana chinanga (thick bush).

Dondo (bush country, forest, uninhabited land, bush of large trees) kureva sango kana nzvimbo iri kunze kwemusha kusina anogarako.

Jiri sango remiti yemizhanje.

Chiwunga Sango remiti yeminzwa.

Denhere (thicket) zvinoreva sango rine makwenzi kana miti isina kunyanya kureba.

Dzote (Thick, dark fores) kana gwindingwi kutaura sango rine miti mizhinji yakabatana kunyanya.

Jowa kana majowa (Very thick forest). Mujowa resango munotyisa kufamba kana munhu ari oga: when a person is alone it is frightening to travel through a thick forest.

Gowa magowa (Stretch of uninhabited country) apa kureva nzvimbo yesango isingagare vanhu isina misha.

Mhundwa kana bvokocho (Thick impenetrable growth of grass and other plants).

Nhanga inzvimbo inozivikanwa nevanhu kwavanopota vachiendwa vachiwana mhuka dzesango dzavanovhima, kana kuwana michero yaanotsvaga. KuDomboshava kune ruwa runonzi Runhanga.


Tsika[chinja | edit source]

ChiShona chine mazita emhuri ane chekuita nesango anosanganisira: Chebundo, Chesango, Chisango, Masango, Madondo, Dondo, Chipungu, Rubaya.