Sera (rezvinorarama)

From Wikipedia
(Redirected from Dowo)
Jump to: navigation, search
Anthracologie-exemple.jpg

Nhengo dzose dzezvinhu zvinorarama dzakaumbwa nemasera (cells) anova ndizvo zvikamu zviduku zvinokwanisa kuita mabasa anoraramisa zvinhu zvipenyu. Kune marudzi akawanda emasera ane mabasa akasiyana uye zvimiro zvakasiyana.

Masera anonyanya kutaurwa nezvawo masera ezvesikarudzi zvinobva kuhadzi nehono yemhuka kana dzinde. Panobatana masera zvesikarudzi ndipo panotanga kuwumbwa chibereko kana mwana wezera rinotevera.


Shoko rokuti dowo rinobva pakufananidzirwa kwedowo rinowanikwa pachizinga chinogadzirirwa huchi nenyuchi chine madowo ane kuumbwa kwakaita gonyanhanhatu (hexagon). Kuumbwa kwakaitwa chizinga nekubatana kwemadowo kunoda kufanana nekuumbwa kwakaitwa nhengo dzemuviri nemadowo ari kutaurwa pano.