Chibereko

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Muchidzidzo Chezvipenyu (Uterus in English) chibereko inhengo yemuviri wemukadzi munova ndimo munokura mwana kubvira panobatana doworume remurume nedowokadzi remukadzi kusvika pamusi wekuzvarwa kwemwana mucheche.