Madzinde

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Diversity of plants image version 5.png

Madzinde zvinoreva zvinhu zvinosimwa kana kuti zvinomera muvhu. Iri ndiro zita raonekwa rakafanira kutsanangudza zvizhinji zvinonzi "plants" kuEnglish.

Madzinde anosanganisira: muti; huswa; muriwo; muchero etc.

Kutumbuka (to blossom) zvinoreva kuburitsa maruva, mwonzora kana muchekechera.