Huronyo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Huronyo hwemunhu huri mupetri dish.

Hurete kana huronyo imvura inobuda pamwe nembeu yemunhurume paanosangana nemunhukadzi bonde. Mvura iyi ine ruvara ruchena, uyezve yakada kufanana nemadzihwa. Mbeu yemurume ndiyo inokukumidza zai remunhukadzi kunova ndiko kuvamba kwehupenyu hwemunhu - pachinyorwa chino shoko rokuti rukukumidzo riri kushandiswa kuturikira rinoti fertilization kuEnglish.

Kukora kana kutetepa kweuronyo kunoenderana nekuti murume uyu anga ava nenguva yakareba zvakadini asati arara nemukadzi. Varume vanobuda mumifananidzo yePono vanobudisa uronyo hwakawanda ungatoti munhu ari kuweta. Vanomwa mapiritsi anoita kuti uronyo hubude hwakawanda. Vakadzi venyika dzekumadokera vanowanzomwa uronyo hwemurume uye vanoti ivo hunoita sekuti hune munyu.