Chapotera cheNhangande Dzakadevana

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Tafura ye rupoterero 1 | Tafura ye rupoterero 2 | Nhangande ye Mishonga | Mazita e nhangande
Standard 18-column form of the periodic table. For the color legend, see section Layout, under the larger table.

Chapotera cheNhangande Dzakadevana (Periodic Table of Elements) chinyorwa chinotaridza Nhangande dzemishonga dzakadungamidzana pamindanda. Apa Nhangande dzinenge dzakarongwa dzichichitevedza zvipimwa zvakacherechedzwa nenyanzvi kuti zvinoramba zvichidzokorora. Chapotera chinotaridza Nhangande dzakatevedzana: nehukuru hwenhamba yeHatomu; kurongeka kwegute rema electron nedzimwewo faniro dzakacherechedzwa. Nhangande dzinonyorwa dzichimirirwa nemavara anodudza mazita acho, imwe neimwe mubhokisi rayo.

Kupiwa kwezita[chinja | edit source]

Shoko rokuti kudevanisa rinoreva kuronga wakadungamidza zvichitevedza hungava: hukuru; huremu; hwasha; zera kana chimwe chingacherechedzwa chinokwaniswa kupimiwa. Sokutaura kwaitwa pamusoro pane zviripo zvakacherechedzwa paNhangande zvinotigonesa kudzidevanisa saizvozvi dzakaita ruwarikano rwemindanda.

Rupoterera zvinenge zvoturikira periodicity - apa kureva kupota kunoramba kuchidzoka panhambo inozivikanwa.

Boterero (Period) apa kureva mizera yakachinjika paChapotera. Sokuti muzera unovambira pane Hydrogen (H) kusvika pane Helium (He) iboterero rokutanga. Boterero rechipiri rinovambira pane Lithium (Li) kusvika pane Argon (Ar).

Boka (Group) apa kureva shongwe dzinodzika kubva kumusoro ichienda zasi paChapotera. Sokuti shongwe inovambira pane Beryllium (Be) kusvika pane Radium (Ra) iboka rechipiri. Boterero regumi rinovambira pane Nickel (Ni) kusvika pane Darmstadtium (Ds) .

Nhangande Rudarikira[chinja | edit source]

Nhangande Dzakadarikira (transition elements) imhando yenhangande dzine chikokerero (shell/orbital) chezasi chisina kuzara asi chikokerero chekumucheto chizere nema electron anokwanamo. Nhangande rudarikira dzine nhamba dzeHatomu dzinoti: 21–29, 39–47, 57–79, uye 89–107. Saka zita rokuti Nhangande Dzakadarikira rinobva pakuti dendera remukati igasva asi dendera rekumuchete rizere. Nickel imhando yenhangande rudarikira.