Rukanda runosarura zvinobvinina

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Muzvidzidzo zveScience rukanda runosarura zvinobvinina (semipermeable membrane in English) zvinoreva rukanda runotendera mheu dzimwe kudarika asi rusingatenderi dzimwe mheu kudarika. Rukanda rwemhando iyi runoshanda apo madzinde anosveta mvura kubva muvhu ichikwira nemunhengo dzawo kusvika kumashizha muchiitiko chemusenerera.

Vamwe vaturi vanodana rukanda rutete urwu kuti shwanu, kureva inzonzi membrane kuEnglish. Shoko iri rinoda kunotodzana nerekuti mushwaira rinoreva capillary - zvose zviri zviviri zvinhu zvitetesa.

Kurerutsa Mutauro[chinja | edit source]

  • Permeable zvinoreva chiro chinobvinina.
  • Semipermeable or selective permeability zvinotaura chiro chinosarura mheu dzinokwanisa kudarika pakubvinina, asi chiro ichi chichidzivisa dzimwe mheu kudarika. Nokumwe kutauro kunopfupisa tinokwanisa kuti rutsarabvinono kureva iyo selective permeability.
  • Mamwe mashoko anokwanisa kushanda kureva membranne ndeanoti: furu renhengo, mhatsa yenhengo kana kuti mhatsanhengo. Shoko rokuti furu rinoreva butiro rinonzi lining kuChirungu uye rinotodzana nezwi rokuti kufurura rinoreva kubisa butiro ringava remuguri wechibage kana chimwewo chiro. Shoko rokuti mhatsa rinotodza rokuti kupatsanura zvoreva kuti rukanda urwu runopatsanura nhengo kubva kune dzimwe.