Dzivanhengo

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Muzvidzidzo zveScience dzivanhengo (membrane) rukanda rine basa rekuputira kuganhura, uye kubatanidza nhengo kana nyere.

Dzivanhengo rinosarura zvinobvinina (semipermeable membrane in English) zvinoreva rukanda runotendera mheu dzimwe kudarika asi rusingatenderi dzimwe mheu kudarika. Rukanda rwemhando iyi runoshanda apo madzinde anosveta mvura kubva muvhu ichikwira nemunhengo dzawo kusvika kumashizha muchiitiko chemusenerera. Nokumwe kutaura tingati membrane rukanda runosarura zvinobvinina.

Vamwe vaturi vanodana rukanda rutete urwu kuti shwanu, kureva inzonzi membrane kuEnglish. Shoko iri rinoda kunotodzana nerekuti mushwaira rinoreva capillary - zvose zviri zviviri zvinhu zvitetesa.

Kurerutsa Mutauro[chinja | edit source]

  • Permeable zvinoreva chiro chinobvinina.
  • Semipermeable or selective permeability zvinotaura chiro chinosarura mheu dzinokwanisa kudarika pakubvinina, asi chiro ichi chichidzivisa dzimwe mheu kudarika. Nokumwe kutauro kunopfupisa tinokwanisa kuti dzivanhengo rinosarura zvinobvinina kureva iyo selective permeability.
  • Mamwe mashoko anokwanisa kushanda kureva membranne ndeanoti: dzivanhengo kana mudzivo wenhengo. Shoko rokuti mudzivo (boundary) rinoreva pamuganhu panoperera nhengo, mutumbi kana kana chinhu chiri kucherechedzwa. Saka apa zvoreva kuti membrane inenge iri muganhu wenhengo. imwe kana muganhu unoganhura nhengo kubva kune dzimwe nhengo. Pahuwandu kunenge kwonzi madzivanhengo.