Svetuka kuchirochemo

Mudzivo

Kubva Wikipedia
  • Mudzivo (boundary, extremity, the last one, the end) apa kureva muganhu kana mucheto.
  • Mudzivo (a stopper, cock) apa kureva chivharo.


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.