Musikana

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Burkina Faso girl.jpg

Musikana (girl) zvinoreva nzvari yemunhu achiri mudiki, kana ari mukuru anonzi mukadzi. Shoko iri rinoshandiswazve kutaura munhukadzi achiri mhandara, asati aziva murume. Shoko rekuti mukadzi rinoshandiswazve kutsanangura chero nzvari yemunhu zvisinei kuti ane makore mangani ekuzvarwa.vasikana vashanu kubva pazana vavakuziva varume vachiri nemakore gumi ekubirekwa. Mukadzi asati aroorwa kana asati ava nemwana musikana hazvinei kuti anoziva varume here.

Mamwe Mazwi[chinja | edit source]

  • Dyore kana tepi (Slim, attractive girl). Idyore romusikana: that is a pretty