Mitemo yeruhambo yaNewton

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Muchidzidzo fundoyetsimba, Mitemo yeruhambo yaNewton inotsanangura hukama huripo pakati pefosi dziri kubata mutumbi nekuhamba (motion) kwemutumbi kunokonzerwa nefosi idzi. Kwemazana emakore hukama uhwu hwakataurwa nenzira dzakasiyana-siyana; Isaac Newton akazonyora mitemo yeruhambo yaNewton inotaura sezvizvi:


  • Mutemo wekutanga: Pachinge pasina fosi rokunze rinotsimbira, mitumbi yose inoramba iri pakuzorora, kana pakuhamba kusingachinje kunotevedza gwara rakatwasuka. Izvi zvinoreva kuti mutumbi wakazorora unoramba wakazorora kusvika watekenyewa nefosi rokunze risina rimwe fosi rinorigadadza. Zvakare mutumbi uri kuhamba unoramba uri kuhamba nespidhi imwechete uye rudzivo rusingachinje kusvika apo unotekenyewa nefosi rokunze risina rimwe fosi rinorigadadza. Uyu mutemo unotaura pamusoro pechinepfu.


  • Mitemo wechipiri: Apo mutumbi unohamba, rufangu rwawo a rwunotevedza rudzivo rwakati sambamba nefosi riri kutekenya; rufangu nefosi zvine muzasedimbu wekuteverana uye rufangu nehuremu zvine muzasedimbu wakasunama. Izvi zvinoreva kuti rufangu rwunokwira panokwira fosi uye rufangu rwunodzika panokwira huremu. Mutemo wechipiri uyu unonyorwa netsazaniso inotevera F = m.a


  • Mutemo wechitatu: *Mutemo wechitatu: Pose pane fosi inomutsa panowanikwa fosi inopirimuka yakaenzana uye inopikisana nefosi inomutsa. Izvi zvinoreva kuti kana mitumbi miviri ichiita mutsimba wefosi, fosi inomutsa nefosi inopirimuka dzine huhombe hwakaenzana asi fosi idzi dzichinongedza mativi akapesana.

Mitemo iyi yakadhindwa mubhuku rakabuda mugore 1687.


Kurerutsa Mutauro[chinja | edit source]

Fosi inomutsa ndiyo inonzi acting force kuEnglish kureva racho fosi ratanga kusunda kana kuzvuva.

Fosi inopirimuka ndiyo inonzi reactive force kuEnglish kureva fosi rinopikisana nefosi ratanga kumutsa rinosunda kana kuzvuva.