Matongerwo eNyika

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Matongerwo enyika mubatanidzwa wezvidzidzo zvinoenderana nekuti nyika yofambiswa sei mberi, budiriro yenyika uye ongororo yezvinoitwa nehurumende dzepasi rese.