Gomba

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Gomba (pit in English) zvinoreva nzvimbo yakacherwa ine hudzamu nehwasha hwakakura.

  • Gomba kana riri kuchererwa kuwana ivhu rekuwumbisa rinonzi rondo.
  • Gwiribwinza kana musingwi (Very deep hole in the ground) apa kureva gomba rakadzika semare. Pahuwandu anonzi magwiribwinza-,

Kunoitawo makomba anochererwa kuita mugodhi wekukohwa muchegwa wakasiyana siyana.