Mhetapawa

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Muchidzidzo masvomhu mhetapawa (logarithm in English) yenhamba X kuchitevedzwa hwaro b ndiyo nhamba inotaura kuti hwaro hunofanirwa kutsamiwa kangani kuti pazobuda X. Apa hwaro hunenge huchiitwa muradanuro.

Somuenzaniso 1000 = 103; apa zvinoreva kuti kana kuchitevedzwa hwaro 10, mhetapawa ya 1000 ndiye 3. Apa mhetapawa inotaura kuti pawa riri pahwaro riri kupetwa (kana kuti kutsamiwa) kangani kuti kubude 1000. Gumi (10) ane pawa 1 kana kuti 101. Chiuru chine pawa 3 kana kuti 103. Saka apa pawa riri pana 101 rinopetwa , katatu (3) kuti kubude chiuru (103). Gumi ndihwo hwaro, nhatu ndiye mhetapawa. Zvataurwa izvi zvinonyorwa sezvizvi:


10 x 10 x 10 = (101)3 = 103 = 1000


Kurerutsa Mutauro[chinja | edit source]

Zvakafanira kuti panyorwe kuturikirwa kweshoko kubva kuEnglish kuenda kuChiShona:

  • Logarithm to base 2 of 16 is 4 inenge yonyorwa kuchinzi Mhetapawa ya gumi nenhanhatu (16) pahwaro hwa mbiri (2) ndi 4.
  • Find the logarithm to base 10 of 10,0000 inenge yonyorwa kuchinzi Tsvaga mhetapawa ya zviuru gumi (10,000) pahwaro hwa gumi (10).
  • Logarithmic Scale inenge yonzi chikero chemhetapawa kana kuti chikero chinotevedza mhetapawa.Template:Link FA