Itsvo

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Gray1120-kidneys.png

Itsvo (Kidneys) inhengo dzemuviri dziripo mbiri dzinoita basa rekumimina ropa dzichirichenesa nokubvisa tsvina. Zvinenge zvabviswa muropa zvinoenda kudundiro.