Dzinza

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Dzinza (Line of descent. Tribe. Clan. Stock. Family name) iboka revanhu vane tateguru wechirume mumwe kana madzitatetguru ane ukama nemutupo umwe. Vatauri vechiManyika vanodana zita redzinza kuti matumbwa. Dzinza rinomutswa nemwana mukomana wemhuri ndiye ega anogona kuzvara mwana ane mutupo wakafanana newake. KuchiShona mwanasikana kazhinji anoroorwa nemunhu ane mutupo wakasiyana; achinge aroorwa vana vaanozvara vanonzi ndevedzinza remurume akamuroora, baba vevana.

Mamwe Mazwi[chinja | edit source]

  • Matumbwa (Tribe, clan, family name) zvichireva rudzi, dzinza kana mhuri. Vamwe vanoti gavu??
  • Gumbwa (A name or appellation which is added to, or over and above, the baptismal or Christian name, and becomes a family name.)
  • Bambo (patriarch) kana baba.
  • Zvichida izwi rokuti matumbwa rinokwanisa kuturikira chinonzi genus or phyla kuEnglish?
  • Kutumbuka (blossom, to appear-of flowers, 2. To bud, to sprout, to shoot - of plant or seeds).
  • Kutumbura (to give birth) ndiko kuzvara, nyakutumbura ndivo Amai nyakubereka.
  • Dumbuti kana madumbuti (1. Shoot of tree; 2. Second-growth tree) zvichireva dungirwa. Svuura gavi padumbuti: strip bark for fibre off a young branch.
  • Dumbutsa (Rain that falls at the time crops should flower).
  • Dumbu (large crowd - isolated).
  • Matumburira (Abdomen, just below navel) chikamu chedumbu chiri zasi kweguvhu.