Dzinza

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Dzinza (Line of descent, Tribe, Clan, Stock, Nation) iboka revanhu vane tateguru wechirume mumwe kana madzitatetguru ane ukama nemutupo umwe. Vatauri vechiManyika vanodana zita redzinza kuti matumbwa. Dzinza rinomutswa nemwana mukomana wemhuri ndiye ega anogona kuzvara mwana ane mutupo wakafanana newake. KuchiShona mwanasikana kazhinji anoroorwa nemunhu ane mutupo wakasiyana; achinge aroorwa vana vaanozvara vanonzi ndevedzinza remurume akamuroora, baba vevana.

Mune dzimwe nhambo izwi rokuti dzinza rinoreva zvimwe nechinonzi rudzi or nation kuEnglish. Bhaibheri reChiNdau rinoshandisa izwi rokuti dzinza kuturikira nation.

Mamwe Mazwi[chinja | edit source]

  • Gumbwa (A name or appellation which is added to, or over and above, the baptismal or Christian name, and becomes a family name.)
  • Bambo (father) kana baba.

Kurerutsa Mutauro[chinja | edit source]

  • Neni ndinozokuita dzinza guru: I will make of you a great nation. (Genesis 12:2 kubva muBhaibheri reChiNdau).