Manyika

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ChiManyika ibazi remutauro weChiShona. Chinotaurwa kumabvazuva kwenyika yeZimbabwe mudunhu reManicaland. Guta guru riri mudunhu iri rinonzi Mutare. Chinhu chikuru chakanyanya kusiyana pakati peChiManyika nemamwe mapazi emutauro weChiShona matauriro (pronounciation) uye nekuti muAlphabeti yeChiManyika haina -no- uye -va-. Sekuti pese panoiswa "no" mune mamwe mapazi echi Shona panoiswa "ngo" se muyenzaniso;

Ndinoda vanoti Ndingoda Ino mhanya vanoti ingo mhanya, zvichingo daro

zvimwetezvo panoiswa "va" ivo vanoisa "wa"

Semuyenzaniso

Vanhu vanoti wanhu vachida kuti vana vaka uya vaka wanda ivo vanoti wana waka uya waka wanda

ChiManyika chino patsanurwawo mune mamwe ma pazi anoti chi Ndau, chi Ungwe, chi Bocha ne chi Manyika