Svetuka kuchirochemo

Kutarisa neKuona

Kubva Wikipedia

Gwaro rino rinobatanidza mashoko anoreva kutarisa kana kuona.

 • Barara kana ba (ideophone of Catching sight of), Mhuka dzikati barara muvhimi dzinotiza: if animals catch sight of the hunter they run away.
 • Chivono (spectacle ; scene ; keepsake).
 • Gahanana kana makahanana (Staring) apa kureva kudzvokora. Bere rakaita gahanana: the hyena stared.
 • Kangara (ideophone of Staring with wide open eyes generally fearful).
 • Kutonda, kudondeka
 • Kuringa
 • Kudzvokora
 • Kuona
 • Kuningisa kana kunangisa (to look, inspect) kutarisisa kana kuwongorora.
 • Kunangana, Kunangara, kuyangana (scrutinize; look at; gaze)
 • Kudzvazura (Glance - shyly or proudly. Direct eyes to shyly). Andidzvazura: he glanced at me. Adzvazura maziso kwandiri: she glanced shyly at me.
 • Kudongorera kana kubokorera (to peep, look into or out of).
 • Kupenengura (to look into something carefully, to part hair or grass, to open the pages of a book) apa kureva kuvhura chiro uchitarisa mukati macho sekuvhura mapeji ebhuku, kana kunatsa kutarisisa mukati mechiro. Uku kwonzi kuita mhenenguro.
 • Kuvenyuka (to go out of sight).
 • Kuvemburuka (to avoid, to go aside so as not to be seen by).
 • Kupangidza kana kupangidzira (to show, point out, show to) apa kureva kutaridza munhu pane chinhu, munhu kana nzvimbo.
 • Kurinda (to watch). Rinda dhongi iri risatiza. Watch this donkey so it does not run away.
 • Kutarira; kurindira; kugarira; garirira; kuvetera (watch). Zvichida ndipo panobva zita rokuti Mavetera?
 • Kuhubunidza (Seek rare object, or one hard to find) zvichireva kufumha kana kufuna-funa. Akaenda kundohubunidza matombo matema kurwizi: he went to search for black stones in the river.
 • Kukanhama kana kukanhamara (1. Look at with great astonishment, 2. Gape with astonishment) zvichireva kushama kana kushamisika. Mamwe mazwi anotodzana - kukanhamadza uye kukanhamisa.
 • Matsivariva (Act of looking down or away - done by many: e.g. in order not to see the victim of a road accident).


Kurerutsa Mutauro

[chinjirudza | chinjirudza mabviro]
 • Kureva ndokunei, kutarisa kurevawo. Why say something; a sharp look is also a remark.
 • Kwamairidigikira ndiko kwomoringa benyal kwamairinga benya ndiko kwomoridigikira. Where you used to visit is where you now give a haughty glance and the other way around.
 • Mururimi rweLugwere vanoti kulinga (v. look at, behold, watch, stare) zvichireva kuringa.
 • VaTonga vanoti ciwa (aspect, appearance) kureva kutaridzika. Baila vanoti kulanga (to behold) vachireva kutarira.
 • Lugungu inoti mulingiiri (1. spectator, onlooker; s.b. who watches s.t. that is happening & not involved in it. 2. caretaker; s.b. who has responsibility to take care of something) kureva muringiri.
 • Kimbundu vanoti mutala (n. aspect; configuration) vachireva mutarisiro. Nyanja inoti kutuzula (to protrude as of glaring eyes) kureva kutuzura maziso.