Kufudza

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Kufudza (herding animals) zvinoreva kuchengetedza zvipfuyo kana kuti mhuka dzepamusha panguva iyo dzinenge dziri kumafuro. Basa iri rine zvinangwa zvinosanganisira: kusvitsa zvipfuyo kunzvimbo dzine mafuro akanaka; kusvitsa mhuka kunonwirwa mvura; kudzivirira mhuka kuti dzisabiwa kana kukuvadzwa; kuchengetedza mhuka kuti dzisadya zvirimwa muminda.

Vamwe vatauri vanoti kurisa, wacho anochengeta zvipfuyo achinzi murisi kana mukumbudzi. Vatauri vechiManyika vanoti kuutsa, wacho anobata basa iri onzi muutsi.


Kurerutsa Mutauro[chinja | edit source]

  • Mautsahuku izita rinodudza kuti munhu ari kutaurwa murombo zvokuti anenge achatofudza huku.
  • Marisamhuru izita zvakare.