Dunhu reMbirira

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Muchidzidzo Taranyika shoko rokuti Dunhu reMbirira kana Dunhu reJengamushana (Tropics, Torrid Zone) riri kushandiswa pano kuturikira nzvimbo dzakakomberedza muenzanisi dziri pakati pemuyeramwaka 23° 26′ 16″ wekumaodzanyemba uye 23° 26′ 16″ wekuchamhembe. Muyeramwaka iyi inonzi Tropic of Cancer neTropic of Capricon kuEnglish. Shoko rokuti mbirira rinoreva kupisa kwakanyanya - isu vagari vemudunhu iri tingasaona kupisa kwamo asi avo vanobva kunyika dziri kumusoro dzinotonhora nemazaya echando vanooona dunhu iri richipisa kunyanya kana vachifananidza nekwavo - saka pano panzi dunhu rembirira. Muchidimbu tinokwanisa kungoti Jengamushana.

Shoko rokuti tropics rinobva kuGreek richireva to turn izvi zvichibva pakuti nyanzvi dzakare kuEurope dzaitenda kuti zuva raipinduka kudzokera kwarabva kana rasvika pakurova nhongonya riri pamuyeramwaka Cancer naCapricon. Zita iri harina kushandurwa pavakazobata idi rokuti zuva haripinduki pamuyeramwaka miviri iyi. Saka kuChiShona tichangoti Jengamushana reCancer neJengamushana reCapricon apa kuchenga kuchireva close to the sun sapaya panonzi mwana uyu ijengamai kureva kuti anogara pedyo naAmai nguva dzose. Dunhu reMbirira rinogara muzuva nguva zhinji, risina kutonhora kwakanyanya.