Nhanga (Muchero)

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Pumpkins hires2.jpg

Nhanga muchero unorimwa mumunda panguva yezhizha. Vamwe vanodya mashizha ayo anozivikana nekuti muboora kana maruva acho anonzi mangare anenge aneruvara rweyellow. Muboora unova ndiwo unobereka manhanga unodyarwa kubva mumhodzi dzemanhanga unotambarara woita maruva panova ndipo panozobva manhanga. Nhanga (manhanga kana akawanda) rinobikwa rodyiwa rakadaro kana kuritswanwa roitwa nhopi. Vamwe vano omesa mhodzi vodzikanga vodzvura vogadzira mabumbe.

Mamwe Mazwi[chinja | edit source]

  • Jekera (Small, tender, young pumpkin (added to spinach in much the same way as tomatoes) apa kureva nhanga dete rinochekerwa mumuriwo sezvinoitwa madomasi.
  • Huvhe kana marovhu (Pulp surrounding the seeds inside a pumpkin) apa kureva zviya zvinowanikwa zvakakochekera pamhodzi dzemanhanga. Vamwe vanoti rovhu.
  • Kubvengenya (shred).
  • Kusesa (to scrape pumpkin) zvichireva kupara nhanga.

Mhando dzeManhanga[chinja | edit source]

Tsumo[chinja | edit source]

  • Manga chena inoparira parere nhema. Apa kureva - the white pumpkin led to the exposure of the black pumpkin.
  • Nhanga rekugwanzi (nzira) ndimandiparira ngozi. The pumpkin that grows near the pathway leads to misfortune. Apa kureva - Zviito zvakanaka zvemunhu kana pfuma yake zvikabuda pachena zvinowanzokonzera kuvengwa navamwe.