Mazita Anodudza Humhizha

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Chinyorwa chino chinounganidza mazita eChiShona anodudza humhizha hwemunhu.