Kufema

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kufema chiitiko chinokonzera mweya kupinda nokubuda mumapapu.

  • Kutura befu kana kubefura zvinoreva kufemera kunze - asi rinonyanya kuturwa munhu paanofemera kunze nenzira inonzi sighing kuEnglish.
  • Kubefera (breath in) zvichireva kufemera mukati - iri izwi hariko kuShona yemazuvaose asi ranyorwa pano kuedza kupfupisa matauriro.