Uronzamabwe

From Wikipedia
(Redirected from Ketamabwe)
Jump to: navigation, search

Shoko rokuti Chironzo Chemabwe kana Uronzamabwe (Petrology kuChirungu) riri kushandiswa pano kureva denhe reruzivo rinodzidzisa pamusoro pemabwe, kuwumbwa kwawo uye kupatsanurwa kwemapoka emabwe. Kune mhando dzemambwe nhatu dzinoti echikwatamabwe (ignenous), akawumbwa kubva pakutsindirana kwemadzikinyira (sedimentary), uye akashandurwa chimiro nehujoto nepuresha yakakwira (metamorphic).


Kupiwa kweZita[chinja | edit source]

Shoko rokuti chironzo (law) rinoreva mutemo. Shoko rokuti kuronza (to say, to tell, explain) rinoreva kuudza, kutaura kana kutsanangura. Saka tikati ronzamabwe zvinoreva kuti chidzidzo ichi chakaita somutemo unotaura, unotiudza uye unotsanangura pamusoro pezvipenyu. Shoko chairo richapfumbira harisati ranatsa kubuda pachena, parizvino Shoko rokuti Uronzamabwe rinodudzira zvimwechete nokuti duramabwe.

Shoko rokuti kudura (to reveal, to mention, to interpret) rinoreva, kutaura kana kutsanangura kunoburitsa pachena zvakavandika kana zviri kurehwa - pano takanangana nekunobuditsa pachena zvose zvinozivikanwa maererano nemusoro wenyaya iri mudariro. Apa ndipo pabva chivakamberi chokuti dura-. Chivakamberi ichi chiri kushandiswa kuturikira chivakashure cheEnglish chinoti -logy chinoreva a speaking, discourse, treatise, doctrine, theory, science".