Hono

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Zvimwe zvinoreva Hono


Hono (male of an animal) kana kuti mukono mazwi anoshandiswa kutaura kuti mhuka inenge iri rume. Kana ari munhu anonzi: murume; munhurume; kana kuti mukomana.

Nzvari izwi rinoshandiswa kutaura kuti mhuka ihadzi. Kana ari munhu anonzi: mukadzi; munhukadzi; muzvare kana kuti musikana.