Harahwa

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Harahwa zvinoreva murume achembera tingati asaruka zvokuva nemakore ari murumana rwemakumi masere (70) zvichikwira. Maonero anosiyana pakuti harahwa ndiani.

Mamwe Mazwi[chinja | edit source]

Tsumo[chinja | edit source]

  • Kwava kusakara kwedoo kuita serisakambodyiwa nyama. It is the wear and tear of a hide that makes it (appear) as if it had never encased meat.
  • Bvupa jena rakabva munyama. A white bone stems from meat.
  • Chinokwegura chinokotama, musoro wegudo chave chinokoro. What gets old gradually bends, the head of a baboon is a scoop.
  • Kukwegura kunotanga meso mukarirano. Old age begins by 'passing the buck' with the eyes.
  • Ishungu dzomutana waswera padare kuramba nemhandire seane meno.

Mitauro yeBantu[chinja | edit source]

  • Izwi rokuti mukaire (old person) rinoreva munhu achembere mururimi rweLugwere; kana vawanda voti bakaire. KuChishona tinoti mukare kana vakare uureva vang vakararama munguva dzekare. Zvichida ndipo panobva zita rinonzi Bakare.
  • Izwi rokuti gusesa (to be mature; experienced) rinotaurwa mururimi rweKinyarwanda.