Chitsitsinho

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Girls heel.jpg

Chitsitsinho chikamu chetsoka chiri kumashure nechepasi panotsika uye panogonya gumbo richiita tsoka.