Zuva

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
The sun1.jpg

Muzvidzidzo zvinoti: taranyika; jekanyika; fundoyetsimba; Zvechadenga, zuva imhando yenyenyedzi iri pakati peGumbapamwe reMushana. Zuva rine hujoto hwakakwira zvokuti mbato irimo inoshanduka kubva pakuva mwando unopisisa kuenda pakuva inonzi plasma kuEnglish. Plasma imhando yomusandu ine mwando unopisa zvakanyanya zvokuti maatomu anoshanduka kuva maayoni.


Pimadanho reZuva rine nhambwe yakareva 1,392,000 km, zvichireva kuti zuva akakura zvakapetwa ka 109 kana richienzaniswa neEarth.