Poto

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Kupferpfanne Sauteuse évasée konische Kupfer-Kasserolle.jpg

Poto (pot, saucepan) chiumbwa chakagadzirwa nesimbi chinosevenzeswa kubikira chokudya. Poto zhinji chine chiumbwa chakaita chikunguru nemusika kana mubato unoshandiswa pakusimudza uye ridhi rokuvharisa.

Chiduumidzo, chidziviro ridhi hwidibo kana chikwidibiro (lid) chivharo chikwidibira poto kana bheseni.

Kudumbidza (Cover with lid. Put lid on) zvichireva kukwidiba kana kukwidibira.