Rupandano

From Wikipedia
(Redirected from Muzasedimbu)
Jump to: navigation, search

Muchidzidzo masvomhu, izwi rokuti rupandano (Proportionality in English) rinotaura huripo pakati pehuwandu hwezvipimwa zviviri. Ngatitii munhu anoshanda pabasa panobhadhara $60 pazuva (8hr). Kana akashanda 6 awa anenge akafanirwa kubhadharwa $45 kana kuti (60 x 6/8) nokuti ashanda dimbu rezuva chete. Iyi ndiyo mari inoyenderana nenguva yaashanda. Akashandawo 4 awa, anenge akafanirwa kubhadharwa $30 kana kuti (60 x 4/8). Saka apa mubhadharo unopiwa serupandano rwemari yepazuva rose rokubata basa (8hrs). Kutaura kwekuti muzasedimbu kunorevera kuti huwandu hwemari yabhadharwa hunofananidzwa nemari yekushanda zuva rose nedimbu rinonyorwa paenzane sezvizvi:


Mari yabhadharwa = (Mari yepazuva x Nguva yashandwa)/(Nguva yekushandwa pazuva) = (60 x N) x 1/(8)


Kureva kuti chikamu chezuva chinobhadharwa chichitevera chivavatara cherupandano 1/8, apa N anomirira awa dzashandwa pazuva. Munhu achinge ashanda zuva rose (8hr) anowana chikamu (8/8 = 1) chemari yepazuva, inova (60 X 1)

Kupiwa kwezita[chinja | edit source]

  • Bande - One of the portions, equal or unequal, into which anything is divided - apa kureva chimwe chezvikamu chakaumba chiro, mutumbi, boka kana nzvimbo.
  • Kupandana - to separate - sokuti kupandaradza minwe.


Mitowo yerupandano[chinja | edit source]

Apa x na y zvine rupandano rwakakondeka

 : y = 1/x Kuti pabude y panokondekwa x kunze kwepana x = 0.

Rupandano rwakadondeka runoitika apo huwandu hwechinhu huchinge huchikura panokurawo huwandu hwechimwe chepiri. Somuenzaniso wapiwa pamusoro wokuti mari inobhadhrwa munhu inowanda nokuwandawo kuniota nguva yaashanda. Mumwe muenzaniso werupandano rwakadondeka runowonekwa nderwekuti chikafu chinodyiwa nevanhu pamabiko chinowanda nokuwanda kunoitawo vanhu vauya pamabiko.


Rupandano rwakakondeka runoitika apo huwandu hwechinhu huchinge huchidzika apo panenge pachikwira huwandu hwechimwe chepiri. Somuenzaniso kana muchovha uri kufamba kubva Harare kuenda kwaMutare, nguva inotorwa kufamba rwendo urwu inodzika apo panokwira spidhi yemuchovha. Apa tinoti spidhi nenguva yerwendo zvine rupandano rwakakondeka. Kana pachisakurwa maricho, nguva inotorwa kusakura munda acre rimwe inodzika kana huwandu hwevanhu vari kushanda maricho huchikwira. Apa zvakare nguva yekusakura nehuwandu hwevanhu zvine rupandano rwakakondeka.


Kurerutsa Mutauro[chinja | edit source]Mashoko ari pano achada kunhadziridzwa kuti areve zvinodiwa nemazvo.