Mukuwasha

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Shoko rokuti mukuwasha kana mukwambo (son-in-law in English) zvinoreva murume akaroora mwanasikana wako.

Shoko iri rinoshandiswawo kutaura murume akaroora hanzvadzi-sikana yako.