Mukunda

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Mukunda (daughter in English) zvinoreva mwanasikana wawakazvara. Izwi iri richiri kushandiswa kunyanya nevakuru vanoziva mutauro wedu zvakanaka.


Bambomukunda zvoreva tete hanzvadzi yababa vakakubereka.