Madirano eNzizi

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
DOE Devin.jpg

Madirano (river confluence) enzizi zvinoreva panosangana nzizi dzichiva rwizi rumwe. Kubva panosangana nzizi mbiri, rwizi runoyenda mberi runokwanisa kupiwa zita idzwa rakasiyana nenzizi dzokutanga kana kuti runotora zita rerumwe rwizi rwapinda pamadirano.


  • Mune dzimwe nguva rwizi rwunoenda mberi kubva pamadirano rwunotora zita reimwe yenzizi dzasvika pamadirano. Sokuti panodira rwizi Sanyati muna rwizi Zambezi, rwizi rwunoenda mberi rwutora zita rokuti Zambezi.