Kurangana

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kurangana (Scheming, plotting, planning, confer) zvinoreva kuisa musoro pamwe vanhu vachironga kuti voita sei basa riripo rinoda kuitwa.

  • Varume vakarangana kuti vagosangana nomusi wechina kuti vachere tsime pabani.