Kukumura

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
  • Kukumura (1. Outspan; 2. Unscrew) apa kureva kuboponora mombe dziri pajoki, kana kumononora bhaudhi nechipanera.
  • Kukumura (Extracting bird lime) apa kureva kupunga urimbo kubva pamuti unopa urimbo.
  • Kukumura (1. Undress) apa kureva kupfekenura zvipfeko zvakapfekwa.
  • Kukumura ((1. Cutting or removing complete section of bark from tree) apa kureva kucheka uchibvisa gwati wakatenderedza hunde yemuti yose. Ungakwanisa here kukumura hwati usina demo: can you cut out a section of bark without an axe?
  • Kukumura (Wash hands of further responsibility with regard to someone or something) apa kureva kubuda munyaya yacho uchiti haumo mairi kana mune zvichazoitika mberi kana kubvunza mberi. Pirato akakumurira Kristo kumaJudha: Pontius Pilate handed Christ over to the Jews and washed his hands of any further responsibility for Him


Disambig.svg
This disambiguation page lists articles associated with the same title.
If an internal link led you here, you may wish to change the link to point directly to the intended article.