Kuenda kuMwedzi

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Mazwi okuti kuenda kumwedzi anoreva nguva yevanhu kadzi apo vanotevera vachibuda ropa. Zvinobuda zvinodanwa kunzi masambo kana kuti mashambo. Vanhukadzi vanoenda kumwedzi kamwe pamazuva gumi nemasere (28); apa ropa rinobuda kwemazuva anosiyana.