Dzihwa

From Wikipedia
Jump to: navigation, search

Dzihwa (mucous in English) zvinoreva mutuvi unobuda mumhuno zvikurusei kana munhu apindwa nechando kana kuti achirwara nechipfuva. Dzihwa rinowanikwawo pamuronga wechikafu richibatsira kuti chikafu chidzike nemuronga uyu zviri nyore.