Chibeto

From Wikipedia
(Redirected from Chisunguro)
Jump to: navigation, search

Chibeto (Strainer) mudziyo unoshandiswa kumimina uchipatsanura tiyi kubva kumasamba. Chibeto chinokwaniswa kushandiswawo kuminina mvura ine magodo etsvina anoda kubviswa.

Shoko iri tinokwanisa kurishandisa kutaura chibeto chinenge chiri mupayipi dzemvura chinobata matombo neimwe tsvina yemashizha nezvimwe zvinowira mumvura.


Chisunguro (basket strainer for beer) chinoshandiswa kumimina doro kubvisa masese. Vamwe vanoti tsunguro.