Banguranyika

Kubva Wikipedia

Shoko rokuti banguranyika (explorer) rinoreva munhu anofamba achitsvaga nzvimbo nenyika dzitsva. Sokuti Livingston aiva akapangura kuchamhembe kweAfrica.

Kupangura (to explore).