Tsano

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Izwi rokuti tsano rinoshandiswa kureva handzvadzi yomukadzi wawakaroora. Iyewo hanzvadzi yomukadzi anenge achiti tsano kumurume akaroora hanzvadzi yake.