Simudzo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Mutuvi kana mweya uka yerera pamusoro pegodo ino konzeresa manikidzo (fosi) inonzi simudzo. Simudzo inenge yaka jinjikana nerudzivo rwuri kuyerera nemutuvi.