Svetuka kuchirochemo

Nhenda

Kubva Wikipedia
  • Nhenda (sick person) apa kureva murwere ane denda.
  • Manhenda (uncertain outcome). Sokuti: Mombe yetsiru manhenda waikama.


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.