Nhare

From Wikipedia
Jump to: navigation, search
Fort Queenscliff.jpg

Nhare (Fort or refuge) inzvimbo yakavanzika inoshandiswa senzvimbo yekuhwanda panguva yokunge vavengi vachitevera vachirwisa. Nhare chingava chivakwa chakasimba chokuti muvengi haakwanise kupinda kana kuti ringava bako rokuti muvengi haazive pariri.