Mweya (wemunhu)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Mweya wemunhu (Spirit in English) ndicho chikamu chemunhu chisiri nyama, chisingabatike kana kuonekwa, uye chinogara kana munhu afa. MaKristu vanotenda kuti mweya wemunhu unoenda kuna Mwari kana achinge afa; Mwari vanotonga munhu uyu vachisarudza kuti munhu anopinda denga here kana kuti anoenda kugehena.