Hunhungo

From Wikipedia
(Redirected from Muyeranhambo)
Jump to: navigation, search

Muzvidzidzo zvinotevera: Jekanyika; Taranyika nepimanyika, hunhungo (Longitude) mitsetse inobatanidza nzvimbo dzine nhambwe yegonyo yakaenzana kana gonyo richipimwa kubva paPrime (Greenwich) zvichienda kuMabvazuva kana kuMadokero ePrime Meridian.

Nhungo dzinoverengwa ichibva paPrime Meridian iyo inopiwa nhamba 0o. Nhamba yehunhungo inokwira zvichienda kuMabvazuva - nhamba dzichipiwa vara (+), kudzamara dzasvika pa +180o. Nhamba yenhungo inodzika zvichenda kuMadokero, nhamba dzichipiwa vara (-), kudzamara dzasvika pa -180o. Izvi zvinoreva kuti hunhungo +20o huri kuMabvazuva kwePrime Meridian; hunhungo -30o huri kuMadokero kwePrime Meridian.

Nhungo dzeTaranyika dzinobatanidza gonga remaodzanyemba negonga rechamhembe. Nzvimbo dzose dziri panhungo imwe dzinenge dziiine nhamba yehunhungo yakaenzana.


Rondedzero[chinja | edit source]

Nhungo dzinoverengwa iri 0-180oE tichienda kuMabvazuva uye 0-180oW tichienda kuMadokero. Zvinoreva kuti gonyo renhungo dzinohwerengedzwa kusvika pa360o. Taona zvakare kuti nyika inoziririka kutenderera kamwe pamahawa 24h - mahawa 24h anoenderana ne 360o. Panofambwa 15o yoga-yoga nguva inochinja nehawa imwe (1h).

Nyika yeZimbabwe iri murumana rwehunhungo (longitude) +30oE. Pose panoshanduka hunhungo ne 15o, nguva inoshanduka awa rimwe (1h). Nokudaro Zimbabwe inopiwa nguva yakawedzerwa 2h (awa 2) zvichienzaniswa nenguva iri paPrime Meridian. Somuenzaniso kana nguva iri paPrime Meridian iri pa 06:00hrs, nguva yeZimbabwe inenge iri pa 08:00hrs. Nguva iri paPrime Meridian inonzi Greenwich Mean Time (GMT). Nokumwe kutaura nguva yeZimbabwe inodanwa ichinzi GMT + 2hrs.

Zvizhinji zvinotsangura kushanda kwehunhungo zvinowanikwa pachinyorwa Mwaka yepaNyika